Galerie hlavního města Prahy
show menu

ZRUŠENO! sobotní výtvarný workshop: Záznam času a paměti / k výstavě Pojď blíž (Bienále současného umění / Ve věci umění / Matter of Art 2000)

pohled do výstavy Pojď blíž v rámci Bienále současného umění Praha Ve věci umění / Matter of Art, Městská knihovna v Praze 2020, foto Tomáš Souček

date
7. 11. 2020(13:00–18:00)

Městská knihovna, 2. patro

vstupné
zdarma

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová

 

 

praktické info > 
Objekt má bezbariérový přístup.

 

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Pojď blíž (v rámci Bienále současného umění / Ve věci umění / Matter of Art 2000)

 

V rámci výtvarných workshopů pro veřejnost se budeme inspirovat konkrétními prezentovanými díly a zabývat se jejich tématy jako jsou identita, individualita, emoce, tělesnost, fyzické limity a extrémy, stereotypy, rituály, každodennost, čas, paměť, vývoj, dokumentace, archivy. Dotkneme se ale i témat souvisejících se sociální tematikou – s komunitami a menšinami, dále například s problematikou sebeprezentace na sociálních sítích, s relativností pojmu samota nebo blízkost – nejen v souvislosti s hlavním mottem výstavy „Pojď blíž“, ale i v kontextu uplynulého složitého období. Po vzoru autorů využijeme širokou škálu technik, metod a přístupů, tzn. nejen klasické techniky (kresba, malba, grafika, koláže, kombinovaná technika, fotomontáže, prostorová tvorba, textilní tvorba), ale i experimentálnější postupy (akční, konceptuální, intermediální tvorba). Budeme například zkoumat proměny tváře a identity skrze fotomontáže nebo transformovat médium fotografie do média kresby prostřednictvím kresleného deníku (ilustrovaného instagramu) v podobě série skic v malých čtvercových formátech. Formou videa se pokusíme jemně ironicky a s nadhledem parafrázovat galerijní prostor a provoz (prostředí galerií, expozic, atmosféra vernisáží, typické situace a chování lidí ve výstavách), budeme se částečně inspirovat i některými performancemi a do jisté míry je rekonstruovat. V rámci workshopů vyzveme i návštěvníky, aby se nám pokusili na malé kartičky jakkoliv odpovědět na otázku „Co je umění?“ (dle díla Was ist Kunst?). Také budeme navrhovat plakáty se sociální a politickou tematikou. Významným zdrojem inspirace a podnětů se nám stanou i perforace Aleny Kučerové, otisky Adrieny Šimotové a grafiky Naděždy Plíškové. K tvorbě využijeme pestrý výtvarný (i odpadní a nevyužitelný) materiál.