Galerie hlavního města Prahy
show menu

Ve věci umění / Matter of Art 2020 / Pojď blíž – Bienále současného umění Praha

Bienále Ve věci umění / Matter of Art 2020, foto: Petr Zewlakk Vrabec
from: 22. 7. 2020
to: 15. 11. 2020

út-ne 10.00–18.00
čt 10.00–20.00

Městská knihovna, 2. patro

from: 22. 7. 2020
to: 15. 11. 2020
Městská knihovna, 2. patro

út-ne 10.00–18.00
čt 10.00–20.00

 

 

kurátoři 
Tereza Stejskalová
Vít Havránek 

 

 

vstupné 
zdarma

Výstava je přístupná všem. U návštěvníků mladších 15 let doporučujeme vstup v doprovodu dospělých či pedagogů.

 

ve spolupráci s
tranzit.cz

a nadací ERSTE
 

 

 

praktické informace > 
Objekt má bezbariérový přístup (výtah).

 

průvodce výstavou >

 

První edice Bienále Ve věci umění / Matter of Art se pod titulem Pojď blíž potýká s otázkami soužití ve společnosti, v níž lidé přestali hovořit společným jazykem. Zdržuje se v místech, kde jazyk selhává, zkoumá pohrdání, podráždění, strach, frustraci, zlobu, agresi, únavu. S pocitem, že je nutné najít společné východisko a podmínky pro empatii, se výstava soustředí na pátrání po příčinách emocionálního naladění současné společnosti. Tyto příčiny hledá v minulosti, v přítomnosti, či na ně hledí z perspektivy možných scénářů budoucnosti. Ptá se, jak se intimní prostor mezilidských vztahů a emocionální život váže k širším sociálním, politickým a ekonomickým podmínkám. Titul výstavy Pojď blíž, poukazující na rozporuplnost intimních vztahů mezi lidmi, a souvislosti mezi uměním a empatií, získal v souvislosti s přítomností viru SARS-CoV-2 v našich životech nečekané množství nových významů. Z něčeho zcela samozřejmého, jako je fyzická blízkost, se náhle stalo něco palčivého a traumatického. Toužíme po ní, protože se nám jí nedostává, ale zároveň se jí hrozíme. Projevem péče o druhého dnes není fyzická blízkost, dotyk, ale naopak vzdálenost, a to větší než jsou dva metry. Fyzická blízkost uměleckého díla v galerijním prostoru získává jiný smysl po měsících, kdy bylo možné současné umění a pocity blízkosti sdílet jen prostřednictvím virtuálních platforem. Bienále je tak příležitostí jinak promýšlet a zažít vzájemný vztah blízkosti, péče a umění. Je to nakonec právě umění, které nám může pomoci najít nový jazyk intimity a blízkosti pro život v tomto novém, (post)koronovém světě.

 

 

Reportáž Artyčok.TV s kurátory Bienále Ve věci umění / Matter of Art Tereza Stejskalová a Vít Havránek k výstavě Pojď blíž v Městské knihovně GHMP

read more

 


media