Galerie hlavního města Prahy
show menu

Jaroslav Róna 1997–2017

Jaroslav Róna, Válka v jižních mořích, 2015
from: 23. 6. 2017
to: 31. 12. 2017

út-ne 10.00–20.00

Dům U Kamenného zvonu

from: 23. 6. 2017
to: 31. 12. 2017
Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1

út-ne 10.00–20.00

 

kurátorka
Olga Malá

 

vstupné
plné: 120 Kč
snížené: 60 Kč

 

 

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil Jaroslav Róna (*1957) jako spoluzakladatel nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých. Již v jejím rámci se Róna profiloval jako výrazná originální osobnost vymykající se z dobově aktuálních trendů, což přesvědčivě doložila i jeho první velká samostatná výstava, kterou v roce 1997 uspořádala GHMP v Domě U Kamenného zvonu. Dnes – po dvaceti letech – se ve stejném výstavním prostoru k Rónově tvorbě vracíme. Nová výstava, jež časově navazuje na díla z roku 1997, zahrnuje sochařské a malířské práce z posledních dvaceti let. Prostřednictvím videoinstalací divákům přiblíží také autorovy realizace do veřejného prostoru, z nichž některé poutají mimořádný zájem veřejnosti a dokážou vzbuzovat i vyhrocené názorové polemiky a reakce. Připomeňme kupříkladu diskuse kolem pomníku Franze Kafky v Praze (2003) nebo jezdeckého pomníku Markraběte Jošta v Brně (2015).

read more


related building


media