Galerie hlavního města Prahy
show menu

Jan Švankmajer / The Possibilities of Dialogue - Between Film and Free Art,

Možnosti dialogu, záběr z filmu, 1982, režie: Jan Švankmajer
from: 26. 10. 2012
to: 3. 2. 2013

út-ne 10.00-20.00

Stone Bell House

from: 26. 10. 2012
to: 3. 2. 2013
Stone Bell House

Dům U Kamenného zvonu

út-ne 10.00-20.00

120,- / 60,- Kč

 

praktické info
Lektorské prohlídky:
út 18. 12., 8. 1., 22. 1. v 16.30Objekt nemá bezbariérový přístup.


partneři výstavy:
ČEZ
ERA
FAST
Pražská plynárenská
Týden
Instinkt
Pražský deník
Xantypa
Metro

Jan Švankmajer (nar. 1934) patří k předním představitelům české filmové a výtvarné scény posledních čtyřiceti let. Jeho dílo je v dominantní míře určováno filozofií a tvůrčími postupy surrealismu. Výstava představuje Švankmajerovu tvorbu v celé její šíři a poukazuje na to, kterak je jeho filmová tvorba nedělitelně spjata s jeho ostatními výtvarnými projevy, ať již jde o kresby, koláže, frotáže, objekty či autorovu unikátní experimentaci s vnímáním uměleckých děl prostřednictvím hmatu (taktilní umění). 
Švankmajerovo dílo je v tomto smyslu ztělesněním synergického efektu či – řečeno surrealistickou terminologií – univerzálnosti uměleckého výrazu. Tuto synergii autor naplňoval také v tvůrčím dialogu se svou ženou Evou Švankmajerovou, který výstava též nezbytně tematizuje. Výstava by měla prezentovat autorovu imaginaci jako neustále se obnovující zdroj jeho tvorby, která – jak ukazuje celosvětový ohlas jeho díla –, je univerzální nejen v používaných prostředcích výrazu, ale také ve schopnosti oslovit diváka a vtáhnout jej do inspirativního dialogu.  
Koncepce výstavy se odvíjí od jednotlivých filmů a prezentuje nejen artefakty a scény z autorových filmů, ale i jeho volnou tvorbu (objekty, koláže, frotáže, grafiku a taktilní objekty), která na filmy navazuje nebo jim předchází. Výstava tím poodhaluje autorovy inspirační zdroje a důležitost, kterou pro něj měla spolupráce s jeho ženou Evou na výtvarné stránce jednotlivých filmů. Tento komplexní pohled na tvůrčí proces postupně odkrývá i konstantní a obsedantní témata Švankmajerovy tvorby (dětství, sen, jídlo, erotismus, loutkové divadlo, atd). Výstava je doplněna o dokumentaci k jednotlivým filmům (pracovní fotografie, filmy o filmu, ukázky z technických a kreslených scénářů, pracovní deníky, publikace, kritiky, plakáty atd.) a počítá s projekcí ukázek z filmů.