Galerie hlavního města Prahy
show menu

DOČASNĚ POZASTAVENO! Ve věci umění / Matter of Art 2020 / Pojď blíž – Bienále současného umění Praha – tematická prohlídka pro školy

pohled do výstavy Pojď blíž v rámci Bienále současného umění Praha Ve věci umění / Matter of Art, Městská knihovna v Praze 2020, foto Tomáš Souček
from: 22. 7. 2020
to: 15. 11. 2020
Městská knihovna, 2. patro

kontakt a rezervace 
edukační aktivity GHMP
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz >
telefon: 725 811 936
e-mail: edukace@ghmp.cz >
telefon: 606 612 987 

 

 

místo

Městská knihovna, 2. patro
zastávka MHD Staroměstská

cíl a smysl prohlídky

Výtvarné edukační aktivity v rámci interaktivních prohlídek pro školy se budou postupně inspirovat některými výraznými tématy výstavy. Půjde především o prolínání písma a obrazu (koláže, obrazové básně, vizuální poezie a typografie). Princip obrazové básně rozvineme při tvorbě knižních i časopiseckých obálek (fotomontáže, konstruktivistické pojetí) nebo pohlednic. Po vzoru Teigeho „Pozdravu z cest“ budeme sestavovat dílčí fotografické elementy do výsledného obrazu, evokujícího konkrétní dojmy. Do těchto koláží zapojíme fotografie, pohledy, mapy, výstřižky z novin, reklamní hesla a další obrazový materiál. Prostřednictvím pohybu a tance se pokusíme interpretovat a vizualizovat jednotlivá písmena abecedy, podobně jako bylo koncipováno jedinečné Teigeho pojetí Nezvalovy Abecedy. Výsledné pozice a kompozice takto stylizovaných písmen budou zdokumentovány formou fotografií a jejich vytištěné reprodukce doplníme fragmenty příslušných liter. Důležitým inspiračním zdrojem bude i dobové volné umění – především malba ve stylu poetismu, ale i artificialismu a surrealismu.