Galerie hlavního města Prahy
show menu

Kamenné poklady z pražských zahrad / Stone Treasures from Prague Gardens – vernisáž/opening

Vernisáž výstavy Kamenné poklady z pražských zahrad >. Foto Michal Hančovský. 
Opening of Stone Treasures from Prague Gardens > exhibition. Photo by Michal Hančovský.

similar