Galerie hlavního města Prahy
show menu

The Reunion of Poetry and Philosophy – katalog/catalogue

katalog výstavy/exhibition catalogue The Reunion of Poetry and Philosophy > • česky a anglicky / Czech and English • čínsko-český překlad/Chinese-Czech translation by Zuzana Li • anglicko-český a česko-anglický překlad/English-Czech and Czech-English translation by Vladimíra Šefranka Žáková • grafika/graphic design by Zuzana Lednická (Studio Najbrt) • vydavatel / published by Galerie hlavního města Prahy • ISBN: 978-80-7010-134-6 • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > za 770 Kč / You can buy it in the bookstore in the Stone Bell House >, in the Colloredo-Mansfeld Palace > for 770 CZK.

similar