Galerie hlavního města Prahy
show menu

Nová díla ve sbírkách GHMP/New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery – instalace/exposition

Pohled do výstavy Nová díla ve sbírkách GHMP >. Foto Tomáš Souček. 
View to the New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery > exhibition. Photo by Tomáš Souček.

similar