Galerie hlavního města Prahy
show menu

Nová díla ve sbírkách GHMP / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery – vernisáž/opening

Vernisáž výstavy Nová díla ve sbírkách GHMP >. Foto Michal Hančovský. 
Opening of New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery > exhibition. Photo by Michal Hančovský.

similar