Galerie hlavního města Prahy
show menu

Andreas Groll / Neznámý fotograf 1812–1872 – publikace

katalog výstavy Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf • editorky: Monika Faber, Petra Trnková • grafika: Filip Skalák • počet stran: 271 • vydala: Galerie hlavního města Prahy, Photoinstitut Bonartes • EAN: 9788070101111 • ISBN: 978-80-7010-111-1 • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > a na pokladně v Městské knihovně za 395 Kč.

similar