Galerie hlavního města Prahy
show menu

Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou / A Photographic dialogue with the Landscape – katalog/catalogue

Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou / A Photographic dialogue with the Landscape • katalog výstavy/exhibition catalogue • koncepce a text/conception and texts: Pavlína Vogelová • překlady/translated by Irma Charvátová, Tony Long • česky a anglicky/czech and English • grafika/graphic design Filip Skalák • ISBN: 978-80-7010-122-3• vydavatel/publisher: Galerie hlavního města Prahy • V prodeji v knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >, Colloredo-Mansfeldském paláci > a v Městské knihovně > za 190 Kč. / • You can buy it in the bookstore in the Stone Bell House >, in the Colloredo-Mansfeld Palace > and Municipal Library> for 190 CZK.

Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou > / Karel Kuklík: A Photographic dialogue with the Landscape >

 

similar