Galerie hlavního města Prahy
show menu

Kámen, štuk a terakota / Stone, Stucco and Terracotta – instalace/exposition

Pohled do výstavy Kámen, štuk a terakota / Sochařská díla z pražských zahrad >. Foto Tomáš Souček. 
View to the Stone, Stucco and Terracotta / Sculpture from Prague Gardens > exhibition. Photo by Tomáš Souček.

similar