Galerie hlavního města Prahy
show menu

Iren Stehli: Libuna a jiné eseje/and Other Essays – instalace/instalation

Pohled do instalace výstavy Iren Stehli: Libuna a jiné eseje >. Foto Tomáš Souček.
View to the installation Iren Stehli: Libuna and Other Essays exhibition >. Photo by Tomáš Souček.

similar