Galerie hlavního města Prahy

Z nouze ctnost i móda / From Makeshift to Fashion – instalace/exposition

Pohled do instalace výstavy Z nouze ctnost i móda >. Foto Tomáš Rasl.
View to the exposition From Makeshift to Fashion exhibition >. Photo by Tomáš Rasl.

similar