Galerie hlavního města Prahy

Tereza Damcová: Frída Kakao a vyvrhelové – instalace

Pohled do instalace výstavy Tereza Damcová: Frída Kakao a vyvrhelové >. Foto Tomáš Souček.

similar