Galerie hlavního města Prahy

Lektorská prohlídka výstavy Krištofa Kintery

Komentovaná prohlídka výstavy pro školy i další zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby.

similar